Autode heitgaasid võivad kahjustada laste õppimisvõimet

Jaga teistega:

Autodest tingitud heitgaase seostatakse laste kõrgenenud riskiga haigestuda autismi, samuti hingamisteede- ja südamehaigustesse. Hispaania uurimisrühm viis läbi uuringu, et teada saada kas sõiduki heitgaasid võivad mõjutada põhikoolis õppivate laste õpivõime langust.

Ajakirjas PLoS Medicine avaldati artikkel uurimusest, kus uurijad püüdsid välja selgitada, kas liiklusest tingitud õhu saastatus võib mõjutada laste kognitiivseid võimeid. Uuring tugines varasematele uurimustele, kus oli tõestatud kõrge õhu saastatuse juures veel sündimata laste või varajases imiku eas haigestumist arengu- ja neuroloogilistesse haigustesse.

Uuring viidi läbi 12 kuu jooksul Hispaania teises suuremas linnas Barcelonas, kokku 39 erineva kooli 3000 õpilase seas, et hinnata laste mälu ja tähelepanuvõimet vanuses 7-10 aastat.

Uuriti ohtlike jääkainete (lämmastikdioksiid, süsihappegaas) ja nende imeväikeste osakeste õhku sattumise tagajärel tekkivaid mõjusid.

Uuringu tulemused olid murettekitavad: kõigi kolme komponendi suurenenud õhu saastatusega koolides olid lapsed arengult madalama kognitiivsete võimetega kui nende eakaaslastel väiksema õhu saastega piirkondades.

Kõrgema keskkonna saastatusega koolide lastel oli „töömälu“ erineva informatsiooni meeldejätmisel 7,4 protsenti, samal ajal kui madalama saastega koolides olid tulemused kõrgemad 11,5 protsenti.

Uurijad võtsid arvesse ka muid õpivõimet mõjutavad tegurid nagu vaesus ja võrdlesid õhu saastatusest tingitud mõjusid sarnase sotsiaalmajandusliku taustaga õpilaste seas.

Uuringu põhjal võib järeldada, et summutist eralduvad heitgaasid kahjustavad otseselt laste ajutegevust, kuid see ei ole veel lõpuni selge. Paikapidavate järelduste jaoks on vaja põhjalikemaid uuringuid.

Samas soovitavad nad teadlastena pöörata tähelepanu liiklusest tekkiva õhu saastatusele, mis võib mõjutada lapse arenevat aju mitte ainult sünnieelselt või varajases imiku eas, aga ka kooliskäiva laste arengut.

Sellegipoolest annavad uuringu tulemused mõista, kui vajalik on pöörata tähelepanu laste kooli piirkondade valikule, saastatuse regulatsioonidele ja ehk ka seda, kui kiiresti ja põhjalikult peaksime üle minema fossiilse kütusega sõitvatelt sõidukitelt elektriautodele.

Loe veel lisaks