Paketid

Standardpakett

 • Sõiduki kasutamine
 • 24h teeninduskeskus
 • Liikluskindlustus
 • Kaskokindlustus
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemine
 • Korralised tehnohooldused (vastavalt läbisõidupiirangule)
 • Hoolduste, remontide ja rehvivahetuste korraldamine
 • Talverehvid 4 tk
 • Alexela soodustusega maksekaart
 • Arvete administreerimine
 • TASUTA asendusauto igaks juhtumiks
 • KASUTATUD AUTODEL ka kulumaterjalid (piduriklotsid, pirnid, puksid jne)

Mobire teenuste lühikirjeldus


 • Sõiduki kasutamine
 • Kasko- ja liikluskindlustusMobire Eesti AS tagab sõidukile kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse kogu rendiperioodiks.  Kaskokindlustuse omavastutus on 200€, varguskindlustuse omavastutus 15% sõiduki kahjujuhtumi eelsest turuhinnast, klaaside omavastutus 0€.
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemineMobire Eesti AS  on kohustatud esindama Klienti kõikides kindlustusjuhtumitega seotud protseduurides, sealhulgas kahjukäsitlust teostavates ettevõtetes ning ühtlasi korraldama kindlustusjuhtumi järgsete remonttööde teostamist ja järelvalvet.
 • Arvete administreerimine – Kliendil on võimalus sooritada oste Mobire Eesti AS koostööpartnerite juures  Mobire Eesti AS soodushindade ja maksetähtaegadega.  Sooritatud ostude  koondarve esitatakse kliendile  kuu lõpus.
 • 24h teeninduskeskus Mobire Eesti AS tagab Kliendile ööpäevaringse operatiivse abi kõigi sõidukiga seotud küsimuste, hädaolukordade (tehniline rike, avarii, käivitumisprobleemid vms) ja õnnetusjuhtumite korral, helistades 24h teeninduskeskuse lühinumbril 17010.
 • Korralised tehnohooldused (vastavalt läbisõidupiirangule) –  Mobire Eesti AS  täisteenusrendi kuumaksesse on arvestatud sõidukiga seotud korraliste tehnohoolduste maksumus vastavalt valmistajatehase hooldeprogrammile. Korrapärased tehnohooldused on piiratud kuni läbisõiduni, mis on lepingus välja toodud (läbisõidupiirang). Teenus ei kata valmistajatehase hooldeprorgammi väliseid töid.
 • Esimene jooks talverehve koos esimese rehvivahetusega - Mobire Eesti AS  tagab Kliendile esimese jooksu kvaliteetseid talverehve (4 tk) ja korraldab ning tasub esimese rehvivahetuse.
 • Alexela maksekaartMobire Eesti AS annab Kliendile kasutamiseks Alexela maksekaardi,  millel on igakuine limiit, mis määratakse vastavalt lepingus fikseeritud läbisõidule. Arve Alexela teenuste kasutamise eest lisatakse Mobire Eesti As Kliendi kuuarvele. 
 • Asendusauto – Mobire Eesti AS  on kohustatud tagama Kliendile asendussõiduki kasutamise lepingus fikseeritud tingimustel hiljemalt järgneval tööpäeval. Asendussõidukiks loetakse väike keskklassi sõiduk (Toyota Corolla, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, vms.). Täiendava makse korral on võimalik asendussõiduk asendada suuremaga.
 • Rehvide vahetamine ja ladustamine Mobire Eesti AS  on kohustatud teostama sõiduki rehvide vahetuse kaks korda aastas ja tagama rehvide aastaringse  ladustamise. Rehvide vahetus toimub eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas.
 • Kvaliteetsed lisa suve- ning talverehvid kogu perioodiks (vastavalt läbisõidupiirangule) –  Mobire Eesti AS  tagab hooajale sobilikud rehvid kogu rendiperioodiks vastavalt normaalsele kulumisele ning rendilepingus kokku lepitud läbisõidule.
 • Tehnoülevaatused –  Mobire Eesti AS  organiseerib korralise tehnoülevaatuse läbiviimise. Korralise tehnoülevaatuse teostamise kulud sisalduvad igakuises täisteenusrendi makses.
 • Kulumaterjalid – normaalsest kulumisest tingitud täiendavate materjalide – sõiduki kõikide valgustite pirnide, kojameeste (1 kmpl aastas), vedelike ja õlide, piduriklotside ja –ketaste, rooliotsade ja -varraste, pukside, salongifiltri, pisitarvikute – vahetamine ja/või lisamine, kui sõiduk on Mobire Eesti AS või tema poolt aktsepteeritud hoolduspartneri või töökoja valduses. Kulumaterjalide kulud sisalduvad igakuises täisteenusrendi makses.