Renditingimused

 • Valige meie pakkumiste seast endale sobiv sõiduk ja kasutusperiood.
 • Võtke ühendust meie kliendihalduriga või saada kiri info@mobire.ee Haldur annab Teile infot krediidihindamise ja vajalike toimingute kohta.
 • Tutvuge pakkumise ning üldtingimustega.
 • Sõlmige rendileping.
 • Asuge sõidukit kasutama*.
 • Auto tagastamine. Auto tagastamisel peale rendiperioodi lõppu ei tohi sõidukil olla kahjustusi, mis ületavad sõiduki normaalset kulumist vastavalt Eesti Liisingühingute Liidu poolt välja antud „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendile“. Soovi korral saab sõiduki paindlikult tagastada ennetähtaegselt, vastavalt lepingus välja toodud tagastamisele enne lepinguperioodi lõppu. Sel juhul rakenduvad lepingus määratud tagastustasud

  * -  Juhul kui meie sõidukipargis puudub soovitud sõiduk, anname Teile (1 nädala jooksul lepingu sõlmimisest) asendussõiduki, kuni Teie tellitud sõiduki saabumiseni.

Rendilepingus sisalduvad teenused ja nende lühikirjeldus

Standardpakett

 • Sõiduki kasutamine
 • Kasko- ja liikluskindlustusMobire Eesti AS kohustub tagama sõidukile kohustusliku kindlustuse (liikluskindlustus) ja sõiduki kahjujuhtumi järgse taastamise (kaskokindlustus) kogu rendiperioodi kestel. Kindlustuste kehtivusega kaasnevad kulud sisalduvad igakuistes rendimaksetes. Kaskokindlustuse omavastutus on 200 eurot, varguskindlustuse omavastutus 15% sõiduki turuväärtusest, klaaside omavastutus 0eurot.
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemine – Kindlustusjuhtumite käsitluse teenuse sisaldumisel lepingus on Mobire Eesti AS kohustatud esindama Klienti kõikides kindlustusjuhtumitega seotud protseduurides, sealhulgas kahjukäsitlust teostavates ettevõtetes, ning ühtlasi korraldama kindlustusjuhtumi järgsete remonttööde teostamist ja järelvalvet ning vajadusel ilmuma kahjujuhtumi sündmuskohta.
 • Arvete administreerimine – administreerimisteenuse sisaldumisel lepingus on Kliendil õigus sooritada Mobire Eesti AS nimel oste sõiduki kasutamisega seotud kaupade ja teenuste osas Mobire Eesti AS koostööpartnerite juures Mobire Eesti AS soodushindadega. Sooritatud ostude maksumuse tasub Klient või temaga seotud ettevõte vastavalt Mobire Eesti AS poolt esitatud koondarvele koos igakuise maksega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • 24h teeninduskeskus – 24h teeninduskeskuse teenuse sisaldumisel lepingus on Mobire Eesti AS kohustatud tagama Kliendile ööpäevaringse operatiivse abi, kui Klient on sõidukiga sattunud hädaolukorda (tehniline rike, avarii, käivitumisprobleemid vms). Mobire Eesti AS on kohustatud andma Kliendile teeninduskeskuse lühinumbrile 17 010 helistamise korral instruktsioone hädaolukorras tegutsemise kohta ning vajadusel sõitma sündmuskohale ja kõrvaldama võimalusel rikke või organiseerima sõiduki transpordi õnnetusjuhtumi toimumise paigalt sõiduki remonttöid teostavasse ettevõttesse. Sõiduki kasutaja toimetatakse lähimasse linna, asulasse või organiseeritakse vastava teenuse olemasolul asendussõiduk.
 • Korraline tehnohoole – korralise tehnohoolde teenuse sisaldumisel lepingus tagab Mobire Eesti AS kõik sõiduki tehnilise hooldusega seotud tööd vastavalt valmistajatehase hooldeprogrammile. Korrapärased tehnohooldused on piiratud kuni läbisõiduni, mis on lepingus välja toodud (läbisõidupiirang). Teenus ei kata valmistajatehase hooldeprorgammi väliseid töid.
 • Talverehvid sõidukiga kaasas - standardpakett sisaldab  esimesi talverehve (4 tk) koos esimese rehvivahetusega. 

Ekstrapakett (lisaks standardpaketile)

 • Rehvide vahetamine ja ladustamine – rehvide vahetuse ja ladustamise teenuse sisaldumisel lepingus on Mobire Eesti AS kohustatud teostama sõiduki rehvide vahetuse kaks korda aastas ja nende aastaringse ladustamise. Mobire Eesti AS on kohustatud tagama rehvide vahetuse kokkulepitud ajal ja kohas.
 • Lisa rehvid – täiendavate suve- ja talverehvide hulk on toodud lepingus ning on Mobire Eesti AS poolt arvestatud vastavalt läbisõidule, rehvide tootja esindaja soovitustele ja liiklusohutusnõuetele. Standardpaketis välja toodud sõidukiga kaasas olevad talverehvid antud juhul puuduvad!
 • Tehnoülevaatused – tehnoülevaatuste sisaldumisel lepingus on kõik sõidukiga seotud riikliku tehnoülevaatuse kulud igakuistes Mobire Eesti AS rendimaksetes.
 • Kütusekaart – tanklakaardi sisaldumisel lepingus on Mobire Eesti AS kohustatud andma Kliendi kasutusse kütuse krediitkaardi(-d), millele kehtivad Mobire Eesti AS soodustused. Sooritatud kütusekaardi ostude maksumuse tasub Klient või temaga seotud ettevõte vastavalt Mobire Eesti AS poolt esitatud koondarvele koos igakuise maksega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kulumaterjalid – normaalsest kulumisest tingitud täiendavate materjalide – sõiduki kõikide valgustite pirnide, kojameeste (1 kmpl aastas), vedelike ja õlide, piduriklotside ja –ketaste, rooliotsade ja -varraste, pukside, salongifiltri, pisitarvikute – vahetamine ja/või lisamine, kui sõiduk on Mobire Eesti AS või tema poolt aktsepteeritud hoolduspartneri või töökoja valduses.
 • Asendusauto – asendussõiduki sisaldumisel lepingus on Mobire Eesti AS kohustatud tagama Kliendile asendussõiduki kasutamise lepingus fikseeritud tingimustel hiljemalt järgneval tööpäeval. Asendussõidukiks loetakse väike-keskklassi sõidukit (Toyota Corolla, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, vms.). Täiendava makse korral on võimalik asendussõidukit asendada suuremaga.