Teenuste kirjeldused

 • Sõiduki rendimakse – Mobire rendib Kliendile sõiduki vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
 • Liikluskindlustus – Liikluskindlustus kogu rendiperioodiks.
 • Kaskokindlustus või kahjude hüvitamine rendileandja poolt – Sõidukil on kehtiv kaskokindlustuse poliis või rendileandja hüvitab sõidukile tekkinud kahju vastavalt Mobire sõiduki kahjujuhtumi järgsele taastamise korrale.
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemine – Mobire on kohustatud esindama Klienti kindlustusjuhtumitega seotud tegevustes (v.a kohtus), sealhulgas remonti teostavates ettevõtetes ning ühtlasi korraldab järelevalvet tööde kvaliteedi üle.
 • Arvete administreerimine/Mobire soodustuste kasutamine – Kliendil on võimalus sooritada oste Mobire koostööpartnerite juures Mobire soodushindade ja maksetähtaegadega. Ostude koondarve esitatakse kliendile kuu lõpus.
 • 24h teeninduskeskus – Mobire tagab kliendile ööpäevaringse operatiivse abi kõigi sõidukiga seotud küsimuste korral (helistades lühinumbril 13500).
 • Korralised tehnohooldused  – Mobire täisteenusrendi kuumaksesse on arvestatud uue sõidukiga seotud korraliste tehnohoolduste kulud vastavalt valmistajatehase hooldeprogrammile ning lepingus välja toodud läbisõidupiirangule NB! Teenus ei sisalda kulumaterjale.
 • Esimene jooks talverehve koos esimese rehvivahetusega – Mobire tagab Kliendile ühe jooksu kvaliteetseid talverehve ning korraldab ja tasub esimese rehvivahetuse kulud.
 • Alexela kütuse krediitkaart – Mobire  annab kliendi kasutusse kütuse krediitkaardi, millele kehtivad Mobire soodustused. Ostude koondarve esitatakse kliendile kuu lõpus koos rendimaksega.
 • Asendusauto – Mobire tagab Kliendile asendusauto hiljemalt järgmiseks tööpäevaks, vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Asendusauto väljastamine toimub Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
 • Rehvide vahetamine ja ladustamine kogu rendiperioodil – Mobire korraldab hooajalise rehvivahetuse 2 korda aastas ja rehvide aastaringse ladustamise kogu rendiperioodi jooksul.
 • Talve- ja suverehvid kogu rendiperioodiks – Mobire tagab Kliendile nõuetekohased rehvid kogu rendiperioodiks, vastavalt normaalsele kulumisele ning planeeritud läbisõidule.
 • Lisa talve- ja suverehvid – Mobire tagab Kliendile nõuetekohased suve- või talverehvid kokkulepitud koguses.
 • Tehnoülevaatused – Mobire teavitab Klienti ülevaatuse tähtaja saabumisest ning organiseerib ja tasub korralise riikliku tehnoülevaatuse läbiviimise.
 • Kulumaterjalid – Normaalsest kulumisest tingitud täiendavate kulumaterjalide: sõiduki pirnide, kojameeste (1 kmpl aastas), vedelike ja õlide, piduriklotside ja- ketaste, rooliotsade ja- varraste, pukside, salongifiltri, pisitarvikute vahetamine ja/või lisamine Mobire poolt aktsepteeritud hoolduspartneri juures, kogu rendiperioodi vältel NB! Teenust saab valida kehtiva garantiiga autole.
 • Pesulakaart – Mobire annab kliendi kasutusse pesulakaardi millele kehtib Mobire soodustus. Ostude koondarve esitatakse kliendile kuu lõpus koos rendimaksega.
 • Toomine-viimine – Mobire esindaja viib ja toob sõiduki vajalike toimingute teostamiseks. Näiteks hooldusesse, rehvivahetusse või kindlustusjuhtumiga seotud remonti
 • GPS valve täislahendus + sõidupäevik  – Mobire paigaldab sõidukile GPS jälgimise ning tagab kasutajale ligipääsu portaali, mis annab tema sõidukist/sõidukitest ülevaate (asukoht ja ajalugu toimingutest).
 • Autopargi auditeerimine – Sõidukipargi ülevaate koostamine kliendile vajalike andmetega (autode seisukord, läbisõitude/hoolduste info jpm).
 • Lisagarantii – Tehasegarantii lõppemisel tagab Mobire autole endapoolse garantii vastavalt kokkulepitud tingimustele.