Teenuste kirjeldused

 • Sõiduki rendimakse – Mobire rendib Kliendile sõiduki vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
 • Liikluskindlustus – Liikluskindlustus kogu rendiperioodiks.
 • Kaskokindlustus või sõiduki taastamine rendileandja kulul – Sõidukil on kehtiv kaskokindlustuse poliis või rendileandja hüvitab sõidukile tekkinud kahju vastavalt Mobire sõiduki kahjujuhtumi järgsele taastamise korrale.
 • 0€ omavastutus kahjujuhtumi korral – Mobire sõiduki kahjujuhtumi korral ei rakendu kliendile omavastutus ja seda olenemata juhtumi liigist (v.a sõiduki ärandamise, varguse ja röövi puhul)
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemine – Mobire on kohustatud esindama Klienti kindlustusjuhtumitega seotud tegevustes (v.a kohtus), sealhulgas remonti teostavates ettevõtetes ning ühtlasi korraldab järelevalvet tööde kvaliteedi üle.
 • Arvete administreerimine/Mobire soodustuste kasutamine – Kliendil on võimalus sooritada oste Mobire koostööpartnerite juures Mobire soodushindade ja maksetähtaegadega. Ostude koondarve esitatakse kliendile kuu lõpus.
 • 24h teeninduskeskus – Mobire tagab Kliendile ööpäevaringse operatiivse abi kõigi sõidukiga seotud küsimuste korral (helistades lühinumbril 13500).
 • Korralised tehnohooldused  – Mobire täisteenusrendi kuumaksesse on arvestatud uue sõidukiga seotud korraliste tehnohoolduste kulud vastavalt valmistajatehase hooldeprogrammile ning lepingus välja toodud läbisõidupiirangule NB! Teenus ei sisalda kulumaterjale.
 • Üks komplekt talverehve – Kliendile on tagatud üks komplekt kvaliteetseid talverehve.
 • Kütuse krediitkaart – Mobire  annab Kliendi kasutusse kütuse krediitkaardi, millele kehtivad Mobire soodustused. Ostude koondarve esitatakse Kliendile kuu lõpus koos rendimaksega.
 • Asendusauto – Mobire tagab Kliendile asendusauto hiljemalt järgmiseks tööpäevaks, vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Asendusauto väljastamine toimub Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
 • Asendus uue auto saabumiseni – Kui Kliendi Mobirest valitud uus auto ei ole kohe saadaval tagab Mobire Kliendile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul sama kuumakse eest asendusauto kuni valitud sõiduki saabumiseni, vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Asendusauto väljastamine toimub Tallinnas.. 
 • Rehvide vahetamine ja ladustamine kogu rendiperioodil – Mobire korraldab hooajalise rehvivahetuse 2 korda aastas ja rehvide aastaringse ladustamise kogu rendiperioodi jooksul. 
 • Talve- ja suverehvid kogu rendiperioodiks – Mobire tagab Kliendile nõuetekohased rehvid kogu rendiperioodiks, vastavalt normaalsele kulumisele ning planeeritud läbisõidule.
 • Lisa talve- ja suverehvid – Mobire tagab Kliendile nõuetekohased suve- või talverehvid kokkulepitud koguses.
 • Tehnoülevaatused – Mobire teavitab Klienti ülevaatuse tähtaja saabumisest ning organiseerib ja tasub korralise riikliku tehnoülevaatuse läbiviimise.
 • Kulumaterjalid – Normaalsest kulumisest tingitud täiendavate kulumaterjalide: sõiduki pirnide, kojameeste (1 kmpl aastas), vedelike ja õlide, piduriklotside ja- ketaste, rooliotsade ja- varraste, pukside, salongifiltri, pisitarvikute vahetamine ja/või lisamine Mobire poolt aktsepteeritud hoolduspartneri juures, kogu rendiperioodi vältel NB! Teenust saab valida kehtiva garantiiga autole.
 • Pesulakaart – Mobire annab Kliendi kasutusse pesulakaardi millele kehtib Mobire soodustus. Ostude koondarve esitatakse Kliendile kuu lõpus koos rendimaksega.
 • Toomine-viimine – Mobire esindaja viib ja toob sõiduki vajalike toimingute teostamiseks. Näiteks hooldusesse, rehvivahetusse või kindlustusjuhtumiga seotud remonti. Toomine-viimine teenust osutame ainult teeninduspiirkonna pealinnades.
 • GPS valve täislahendus + sõidupäevik  – Mobire paigaldab sõidukile GPS jälgimise ning tagab kasutajale ligipääsu portaali, mis annab tema sõidukist/sõidukitest ülevaate (asukoht ja ajalugu toimingutest).
 • Autopargi auditeerimine – Sõidukipargi ülevaate koostamine Kliendile vajalike andmetega (autode seisukord, läbisõitude/hoolduste info jpm).
 • Lisagarantii – Tehasegarantii lõppemisel tagab Mobire autole endapoolse garantii vastavalt kokkulepitud tingimustele.