Teenuste kirjeldused

 • Sõiduki kasutamine – Mobire Eesti AS rendib Kliendile sõiduki vastavalt lepingus sätestatud tingimustel.
 • Kasko- ja liikluskindlustus Mobire Eesti AS tagab sõidukile kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse kehtivuse kogu rendiperioodiks. Kaskokindlustuse omavastutus on 200€, varguskindlustuse omavastutus 15% sõiduki kahjujuhtumi eelsest turuhinnast, klaaside omavastutus 0€ ning metsloomaga kokkupõrke omavastutus 0€.
 • Kindlustusjuhtumite käsitlemine Mobire Eesti AS on kohustatud esindama Klienti kõikides kindlustusjuhtumitega seotud protseduurides, sealhulgas kahjukäsitlust teostavates ettevõtetes ning ühtlasi korraldama kindlustusjuhtumi järgsete remonttööde teostamist ja järelvalvet.
 • Arvete administreerimine – Kliendil on võimalus sooritada oste Mobire Eesti AS koostööpartnerite juures Mobire Eesti AS soodushindade ja maksetähtaegadega. Sooritatud ostude koondarve esitatakse kliendile järgmise kuu arvega.
 • 24h teeninduskeskus Mobire Eesti AS tagab Kliendile ööpäevaringse operatiivse abi kõigi sõidukiga seotud küsimuste, hädaolukordade (tehniline rike, avarii, käivitumisprobleemid vms) ja õnnetusjuhtumite korral, helistades 24h teeninduskeskuse lühinumbril 13500.
 • Korralised tehnohooldused (vastavalt läbisõidupiirangule) – Mobire Eesti AS täisteenusrendi kuumaksesse on arvestatud sõidukiga seotud korraliste tehnohoolduste maksumus vastavalt valmistajatehase hooldeprogrammile. Korrapärased tehnohooldused on piiratud kuni läbisõiduni, mis on lepingus välja toodud (läbisõidupiirang). Teenus ei kata valmistajatehase hooldeprorgammi väliseid töid.
 • Esimene jooks talverehve Mobire Eesti AS tagab Kliendile esimese jooksu kvaliteetseid talverehve (4 tk).
 • Alexela maksekaart Mobire Eesti AS annab Kliendile kasutamiseks Alexela maksekaardi, millel on igakuine limiit, mis määratakse vastavalt lepingus fikseeritud läbisõidule. Arve Alexela teenuste kasutamise eest lisatakse Mobire Eesti AS Kliendi kuuarvele. Lisaks annab kaart soodustust -5s/l.
 • Tasuta asendusauto Mobire Eesti AS on kohustatud tagama Kliendile asendussõiduki kasutamise lepingus fikseeritud tingimustel hiljemalt järgneval tööpäeval.
 • Rehvide vahetamine ja ladustamine Mobire Eesti AS on kohustatud teostama sõiduki rehvide vahetuse kaks korda aastas ja tagama rehvide aastaringse ladustamise. Rehvide vahetus toimub eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas.
 • Kvaliteetsed lisa suve- ning talverehvid kogu perioodiks (vastavalt läbisõidupiirangule) Mobire Eesti AS tagab hooajale sobilikud rehvid kogu rendiperioodiks vastavalt normaalsele kulumisele ning rendilepingus kokku lepitud läbisõidule.
 • Tehnoülevaatused Mobire Eesti AS organiseerib korralise tehnoülevaatuse läbiviimise. Korralise tehnoülevaatuse teostamise kulud sisalduvad igakuises täisteenusrendi makses.
 • Kulumaterjalid – normaalsest kulumisest tingitud täiendavate materjalide – sõiduki kõikide valgustite pirnide, kojameeste (1 kmpl aastas), vedelike ja õlide, piduriklotside ja –ketaste, rooliotsade ja -varraste, pukside, salongifiltri, pisitarvikute – vahetamine ja/või lisamine, kui sõiduk on Mobire Eesti AS või tema poolt aktsepteeritud hoolduspartneri või töökoja valduses. Kulumaterjalide kulud sisalduvad igakuises täisteenusrendi makses.