Mobire Eesti AS teenuste hinnakiri

Lepingu muudatused

 • Lepingu muudatus (maksetähtaja, -perioodi / läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, kindlustustingimuste muudatus jne)
  180.00€

Ühekordselt osutatavad teenused

 • Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine Mobire koostööpartneri juures
  108.00€
 • Rehvide hooajaline ladustamine Mobire koostööpartneri juures
  42.00€
 • Rehvide vahetus Mobire koostööpartneri juures (4tk)
  66.00€
 • Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinnas/Tartus/Pärnus (linna piires)
  70.00€
 • Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt - kasutajate muutmine tehnilises passis(hind koos riigilõivuga)
  36.00€
 • Asendusauto
  Vastavalt lühirendi hinnakirjale

Muu

 • Lihtkirjalike volituste väljastamine 
  Tasuta
 • Notariaalne volikiri (lisandub riigilõiv ja notarikulu)
  20.00€
 • Kütusekaardi asendamine
  Tasuta
 • Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu (kui nõude esitab kohtutäitur ja Mobire Eesti AS tasub)
  20.00€
 • Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse
  360.00€
 • Sissenõudmiskulude hüvitis
  40.00€

Lisainfo

 • Hinnad sisaldavad käibemaksu!
 • Teenuste / kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel.
 • Hinnakiri kehtib alates 31.05.2021

Aegade broneerimine ja lisainfo telefonil: 13500