Mobire Eesti AS teenuste hinnakiri

Lepingu muudatused

 • Lepingu pikendamine perioodi lõpus
  Tasuta
 • Lepingu muudatus (maksetähtaja, -perioodi / läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, kindlustustingimuste muudatus jne)
  180.00€

Ühekordselt osutatavad teenused

 • Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine (kuni 18" rattad)
  90.00€
 • Rehvide hooajaline ladustamine (4 tk)
  36.00€
 • Rehvide vahetus 4tk (kuni 18" rattad)
  54.00€
 • Täissünteetiline mootoriõli (1 liiter)
  30.00€
 • Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinn/Tartu/Pärnu
  60.00€
 • Sõiduki visuaalne kontroll lepingu perioodi jooksul
  36.00€
 • Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt (lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud)
  48.00€
 • Asendusauto
  Vastvalt lühirendi hinnakirjale

Muu

 • Lihtkirjalike volituste väljastamine 
  Tasuta
 • Notariaalne volikiri (lisandub riigilõiv ja notarikulu)
  18.00€
 • Lepingu pikendamine perioodi lõpus
  Tasuta
 • Kütusekaardi asendamine
  18.00€
 • Arve administreerimise tasu (teenuse/ kauba arve esitatud Mobire Eesti AS nimel ning tingimustel)
  18.00€
 • Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu (kui nõude esitab kohtutäitur ja Mobire Eesti AS tasub)
  360.00€

Lisainfo

 • Hinnad sisaldavad käibemaksu!
 • Teenuste / kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel.
 • Hinnakiri kehtib alates 22.04.2020

Aegade broneerimine ja lisainfo telefonil: 13500