Mobire Eesti AS teenuste hinnakiri

Lepingu muudatused

 • Lepingu muudatus (maksetähtaja, -perioodi / läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, kindlustustingimuste muudatus jne)
  190.00€

Ühekordselt osutatavad teenused

 • Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine Mobire koostööpartneri juures
  121.00€
 • Rehvide hooajaline ladustamine Mobire koostööpartneri juures
  44.00€
 • Rehvide vahetus Mobire koostööpartneri juures (4tk)
  77.00€
 • Sõiduki toomise ja viimise teenus. Toomine-viimine teenust osutame ainult teeninduspiirkonna pealinnades.
  122.00€
 • Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt - kasutajate muutmine tehnilises passis(hind koos riigilõivuga)
  37.00€
 • Asendusauto
  Vastavalt lühirendi hinnakirjale

Muu

 • Lihtkirjalike volituste väljastamine 
  Tasuta
 • Notariaalne volikiri (lisandub riigilõiv ja notarikulu)
  21.00€
 • Kütusekaardi asendamine
  Tasuta
 • Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu (kui nõude esitab kohtutäitur ja Mobire Eesti AS tasub)
  21.00€
 • Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse
  366.00€
 • Sissenõudmiskulude hüvitis
  41.00€

Lisainfo

 • Hinnad sisaldavad käibemaksu!
 • Teenuste / kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel.
 • Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024

Aegade broneerimine ja lisainfo telefonil: 13500