Ettevõtte autopark: kulud luubi all

Jaga teistega:

Ettevõtte autopark ja selle haldamine pakub rohkelt väljakutseid ka kõige suurematele numbriinimestele. Võtsime autopargi kulud juppideks lahti ja luubi alla.

Ettevõtte autpargi eelarve koostamiseks ja kontrolli all hoidmiseks on väga oluline teada erinevaid autopargiga seotud kulusid. Seega vaatlemegi lähemalt, milliste kuludega peavad ettevõtted autopargi puhul arvestama.

Autopargi kulude ülevaade

Muidugi tulevad kohe meelde otsesed autopargi kulud nagu sõidukite finantseerimine, kindlustus, kütus, hooldus jms. Kuid tegelikult ei tohi unustada ka kaudseid kulusid. Iga autopark sõltub ju ka haldustarkvarast, olgu see siis raamatupidamistarkvara või spetsiaalne haldustarkvara, autodega tegelemiseks kulub palju autokasutajate aega ning tõenäoliselt on autode, varuosade või rehvide hoiustamiseks tarvis ka hooneid. Need on kõik autopargi kaudsed kulud.

Otsesed kulud on seotud sõiduki omamise ja kasutamisega ning need võib jagada kaheks. Kindlasti on hulk fikseeritud kulusid, mis on sõidukitega seotud olenemata sellest, kas autot kasutatakse või mitte. Seega on tavaks arvutada nende kulude puhul aastamaksumust. Fikseeritud kulud võib omakorda jagada kaheks. Eelarves ja kulude kalkuleerimisel peab arvesse võtma nii kapitali- kui tegevuskulusid.

Kapitalikulud on soetamiskulud ja on seotud valitud finantseerimisliigiga (laen, liising, ost) ning peavad kindlasti arvestama ka sõidukite väärtuse kahanemist kasutusperioodi jooksul ehk amortisatsiooni. Kui sõiduk on soetatud laenu või liisinguga, tuleb lisaks laenumaksele arvestada ka intressi ning muude laenukuludega. Autode ostmise puhul peaks kalkuleerima ka alternatiivkulu ehk hindama ettevõtte ressursside autoostu alla kinnipanemisel saamata jäänud kasu.

Fikseeritud tegevuskulude alla käivad kindlustus ning erinevad maksud ja tariifid (nt ülevaatus, transpordi- jm maksud eri riikides). Juhul, kui autoparki haldab ettevõttes oma inimene, siis moodustab olulise osa fikseeritud tegevuskuludest autopargiga tegeleva töötaja tasu.

Muutuvad tegevuskulud on sõiduki kasutamise ja liikumisega seotud kulud, mis arvutatakse läbitud vahemaade või kulunud tundide kohta. Vältimatute kulude alla käivad kahtlemata kütus, rehvid, hooldus, remont ja tihtipeale ka õnnetused. Välditavad kulutused on näiteks liiklustrahvid ja teemaksud välisriikides.

Ülevaade autopargi keskmistest kuludest on raamatupidamises olemas, kuid edukalt hallatud autopargi puhul peaksid olema kulud välja arvutatud iga sõiduki kohta. Oluline on teada iga sõidetud kilomeetri hinda ja sõiduki kogukulusid ehk Total Cost of Ownership (TCO) näitajaid. See kõik võimaldab luua kulude registri, mille põhjal prognoosida tulevasi kulutusi ning koguda infot oluliste otsuste tegemiseks. Autopargi eelarve loomiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks peab omama põhjalikku ülevaadet.

Kui soovid keskenduda oma põhitegevusele, aga hoida autopargi kulud kontrolli all, siis anna autopargi haldus üle spetsialistidele: info@mobire.ee või 670 1166.