Kaheksa autojuhti kümnest tegeleb roolis olles ka muude asjadega

Jaga teistega:

Just sellise šokeeriva  tulemuseni jõuti 4000 autojuhi intervjueerimise käigus. Küsitlus viidi 2015. aastal läbi 17 riigis ja uuringu organiseeris autopargi haldusega tegelev rahvusvaheline ettevõtte LeasePlan.  Kas oskad arvata, mis on autoroolis kõige levinum kõrvaltegevus?

Kuigi roolis annab multitaskida mitut moodi, on konkurentsitult kõige enam harrastatud tegevus mobiiltelefoniga rääkimine (69% vastajatest).  Üsna levinud on ka rooli taga joomine (36% vastajatest) ja söömine (32% vastajatest). Samuti leitakse autojuhtimise kõrvalt võimalusi tegeleda sõnumite ja meilide saatmisega. 8% uuringus osalejatest ei pidanud paljuks ka sõidu ajal sotsiaalmeedias toimuvale pilku heita.

Uuringu tulemustest joonistus välja ka tendents, et rööprähklemisega tegelevad rohkem just nooremad autojuhid, eriti selleks, et sms-e vahetada ja sotsiaalmeediat kasutada. Telefonikõnede pidamine on levinud kõigis vanuserühmades ja 34% kõigist uuringus osalenutest tunnistas, et ei suudaks oma auto ja telefoni vahel valida, kui peaksid ühest loobuma.

Autoroolis telefoniga toimetamine on üsna silmapaistev nähtus ka meie kohalikus liikluspildis. Kuidas arvad – on see kiire kaasaja paratamatus või hulljulge avantüür?