Sattusin liiklusõnnetusse! Mis edasi?

Jaga teistega:

Ükski autojuht ei taha sattuda liiklusõnnetusse, kuid ka vanasõna ütleb, et õnnetus ei hüüa tulles. Seepärast tasub kõigil  teada, mida teha õnnetusse sattumise korral.

Eesti Politsei- ja Piirivalveamet loeb liiklusõnnetuseks juhtumeid, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju. Kui on juhtunud liiklusõnnetus:

 • Peatu võimalikult kiiresti lisaohtu tekitamata, lülita sisse ohutuled koos ääretuledega; kui nähtavus on halb või piiratud, pane teele ohukolmnurk.
 • Kui õnnetuse on kannatanuid, kes vajavad abi, teata 112.
 • Võimalusel ära liiguta sõidukit ja õnnetusse puutuvaid esemeid enne politsei kohale jõudmist.
 • Kirjuta üles pealtnägijate nimed ja kontaktandmed.
 • Püüa jääda rahulikuks 😊

Millal peaks helistama numbril 112?

 • Kui õnnetuses on keegi viga saanud.
 • Kui õnnetuses osalenud juhid ja kahju saajad ei ole vastutuse osas ühel meelel.
 • Liiklusõnnetuse tagajärjel on liiklus häiritud.
 • Kui mingil põhjusel ei ole võimalik koostada ja allkirjastada dokumenti liiklusõnnetuse andmetega.
 • On toimunud kokkupõrge suurulukiga (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder, metskits).

Liiklusõnnetuse vormistamine

Liiklusõnnetusse sattudes peavad õnnetuses osalenud juhid koostama teate õnnetuse toimumise kohta. Seda saab teha veebis aadressil avarii.lkf.ee nii eesti, vene kui ka inglise keeles ning teadet saab vormistada nii Eesti kui ka välisriikide registris olevate sõidukitega. Veebis teadet vormistades tuleb rakendusse sisestada õnnetuses osalenud sõidukite info ja õnnetuse asjaolud, lisada foto sõidukitest ja sündmuskohast. Kui andmed on kinnitatud, siis saadetakse kahjuteade läbivaatamiseks enda valitud kindlustusseltsile.

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik täita liiklusõnnetuse teate vormi veebis, saab vastava blanketi kindlustusandjatelt või bensiinijaamadest. Mõistagi tasuks see blankett autosse panna juba ennetavalt, kuna õnnetuse hetkel ei pruugi ühtegi bensiinijaama läheduses olla. Juhul, kui aga ei ole ka vastavat blanketti käepärast, siis vormista juhtum tavalisel paberil ning märgi üles:

 • liiklusõnnetuse juhtumise kellaaeg, kuupäev ja täpne koht;
 • sõidukiomanike andmed (nimi, aadress, telefon);
 • sõidukijuhtide andmed (nimi, aadress, telefon, juhiloa nr);
 • liiklusõnnetuses osalenud sõidukite registriandmed (mark, mudel, registreerimismärk);
 • liiklusõnnetuses osalenud jalakäija(te) andmed (nimi, aadress, telefon, e-aadress) võimalike tunnistajate andmed;
 • liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja skeem koos sõidukite asukoha ja liikumistrajektooridega;
 • osaliste allkirjad, sh kirje selle kohta, kes vastutab liikluskahju põhjustamise eest.

Kahju korvamine ning Mobire 0€ omavastutus

Kui liiklusõnnetuses saavad sõidukid kahjustada, tuleb sellest teavitada oma kindlustusandjat. Nii kannatanul kui ka õnnetuse põhjustajal on õigus nõuda kahjude hüvitamist teavitades õnnetusest oma kindlustusandjat. Oluline on teada, et kindlustusandjale sõidukit ettenäidates peaks see olema  võimalikult samas seisundis, mis juhtumijärgselt.

Mobire pakub oma klientidele koos täisteenusrendiga ka 0€ omavastutuse teenust, kus olenemata sõidukiga toimunud kahjujuhtumi liigist ei rakendu tavapärane avariikindlustuse omavastutus. Olgu selleks kas kokkupõrge metsloomaga, klaasi purunemine, parkla kõks või mõni muu sarnane juhtum, Mobirega on omavastutus 0€.

Tutvu Mobire täisteenusrendi pakkumistega SIIN