Mis juhtub kui ei hoolda autot õigeaegselt?

Jaga teistega:

Sõiduki regulaarne hooldus mitte ainult ei kindlusta su turvalisust igapäevaselt liigeldes, vaid garanteerib ka selle, et sul oleks mugav ja sõit mööduks viperusteta. Ehkki mõnel juhul ei pruugi hoolduse vältimine koheseid probleeme tekitada, pole see kindlasti mitte kasulik ei lühiajaliselt ega pikemas perspektiivis.

Siin on 5 probleemi, mis tekivad, kui sa ei hoolda autot õigeaegselt

1.    Suurem oht erinevateks riketeks

Kui autot pole regulaarselt hooldatud, esineb sellel aina sagedamini tehnilisi probleeme. Regulaarselt hooldatud auto töötab oma parimal võimalikul võimsusel ning seega tekitab juhile ka vähem ebameeldivusi, kuna auto eri osad ja vajalikud süsteemid on hoolduses fikseeritud.

2.    Lühem eluiga

Lisaks suuremale rikete ohule vähendab puudulik hooldus ka auto eluiga. Nii nagu vajab iga teine tehnoloogial põhinev seadeldis aeg-ajalt uuendust või puhastust, vajab seda ka sinu auto. Auto hooldusest võib mõelda ka kui tervisekontrollist inimese puhul – kui inimest vaevab mõni häda, leitakse tee ikka arsti juurde. Arsti abiga probleemidele lahendus leitud, püsib ka tervis tugevamana ning kestab tänu sellele kauem. Täpselt samamoodi vajab ka sinu auto mõne aja tagant spetsiaalset hellitust asjatundjate käe all. 

3.    Madalam edasimüügiväärtus

Tõenäoliselt saabub kunagi aeg, mil su ustav sõiduk on oma aja ära elanud ning tekib soov see kellelegi maha müüa. Müüdava autoga käib kaasas hooldusraamat, mis annab ülevaate auto tehnilisest seisundist ning sellest, kui tihti on seda töökojas hooldatud. Iga hooldusraamatusse tehtud sissekanne tõstab sõiduki edasimüügiväärtust, sest see annab auto uuele omanikule kindlustunde, et ta ei osta autot koos eelmise omaniku lahendamata jäänud probleemidega. Järelikult on sõiduki edasimüügiväärtuse tõstmiseks otstarbekas see regulaarselt hooldusesse viia. 

4.    Garantii tühistamine

Igal uuemal autol on tootja poolt ette nähtud selge hooldusgraafik, mida tuleb ka vastavalt täita. Hooldusgraafiku täitmisega kaasneb vastutus, sest selle täpne järgimine mängib rolli sõiduki garantii kehtimisel. Kui sa ei ole auto hooldusgraafikut täitnud, on tootjal õigus garantii kehtetuks muuta, peale mida tuleb sul kõik remondikulud ise katta. 

5.    Rohkem heitgaase ja suurem kütusekulu

Hoolduses kontrollitakse põhjalikult sõiduki mootorit ja heitgaasisüsteemi, mis tagab nende töökindluse ning aitab vähendada kahjulike heitgaaside moodustumist. Kui autot ei hooldata, ei suurene mitte ainult keskkonda saastavad heitkogused, vaid ka auto kütusekulu, mis autoga sõitmise juhi jaoks kallimaks teeb.  

Hea teada

Hooldusesse minnes on oluline teada oma auto võimalikke veakohti ja paluda spetsialistidel need üle kontrollida. Isegi kui hooldusesse mineku põhjus on mingi konkreetne probleem, on hea kasutada võimalust ja paluda üle kontrollida ka kõik muud osad.