GPS sõidupäevikut ei ole põhjust karta

Jaga teistega:

Aeg-ajalt käivitub ühiskonnas intensiivne arutelu sõiduvahendite maksustamise üle. Huvitaval kombel võib siin pea alati leida mõningaid ajalisi kattuvusi valimiseelse ning -järgse perioodiga, kui vaja leida katteallikaid lubaduste täitmiseks. Ka sel kevadel käisid maksuametnikud luuramas ametisõidukite kasutamist spordisaalide parklates, mis tipnes küll avalikkuse pahameele ning maksuameti juhi tagasiastumisähvardusega.Kuid selge on see, et maksuameti huvi ametisõidukite kasutamise vastu on säilinud ning peale mõningast hingetõmbepausi süveneb taaskord soov jälgida tähelepanelikumalt sõidupäevikute täitmist.

Kas sõidupäeviku pidamine on üksnes bürokraatia?

Nii mõneski ettevõttes on sõidupäeviku täitmine tüütu, kuid loominguline kohustus, mis tuleb iga kuu lõpus raamatupidaja palvel ette võtta. Kalendri abil on võimalik üsna hästi tuvastada oma viimaste nädalate töökäigud ning Tambovi konstanti appi võttes saab kuidagimoodi sobivaks täpsustada ka erasõitude mahu. Selline lähenemine võimaldab silma veidi kinni pigistades lubada töötajal siiski kasutada ametisõidukit ka oma muudeks töödeks-tegemisteks – ehk on käsitletav selgelt palgalisa või muu hüvena, millelt tuleks tasuda erisoodustusmaksu.

Sellisel lõdvema distsipliiniga süsteemil on siiski ka omajagu puudusi. Kui siiski maksurevident peaks ühel hetkel ette võtma viimase kolme aasta sõidupäevikud ning tuvastama ebatäpsuse päevikusse märgitu ning näiteks mobiiliparkimise või kütusetankimise andmete vahel, siis on kindlasti ees ootamas üks tõsisem jutuajamine ja võimalus pääseda maksuameti suurema tähelepanu alla ka teistes küsimustes.

Elektrooniline sõidupäevik annab ülevaate sõidukiga seotud kuludest

Teise olulise puudusena ei võimalda sõidupäevik suurema autopargiga ettevõttel omada mitte mingisugust mõistlikku ülevaadet sõidukite tegeliku kasutuse või kogukulude kohta. Hea ülevaade sõidukite kasutamisest, peamistest marsruutidest ning kütuse- ja hooldekuludest aitab ettevõttel hoobilt kokku hoida muljetavaldava summa. Kõige parem lahendus selleks on autodele paigaldatavad GPS-jälgimisseadmed, mis reaalajas koguvad ühte andmebaasi kõik sõidukite ning nende kasutamise seotud numbrid.

GPS-jälgimisseadet ongi veidi põlatud just selle karmi jäikuse pärast – mis seal on kirjas, on justkui marmorisse raiutud  ning seda enam muuta ei saa. Kuid lähtuda tuleks siiski eeldusest, et iga ettevõtte auasi on olla kõigis tegemistes korrektne ning seadusekuulekas. Eriti, kui seekaudu saab ka ettevõtte kulusid paremini kontrolli hoida. Üks ülevaatlik aruanne annab täpse ülevaate kõikide sõidukite kasutamise tippaegadest, kütusekulust, remondi- ja hooldussummadest, seisuajast ning ka kiirustest.

Eraldi tasub mainida ka seda, et GPS-jälgimisseadet kasutaval sõidukil ei lähe kunagi üle tähtaja ükski korraline hooldus, sest süsteem saadab vastavalt hodomeetri näidule õigel hetkel meeldetuletuse. Rendifirma seisukohast on oluline ka see, et nii omab rendileandja ülevaadet rendiauto reaalsest läbisõidust ning operatiivselt on võimalik aastast läbisõidupiirangut vajadusel suurendada, vältimaks hilisemaid arusaamatusi. Rõhutame siinkohal, et rendifirma omab ülevaadet AINULT igakuise läbisõidu kilometraaži kohta ning ühtegi teist infokildu sõiduki kasutamise kohta rendifirmani ei jõua.

Rentest teeb koostööd suurima GPS-sõidupäevikute operaatori Ecofleetiga ning soovitame oma klientidele alati paigaldada sõidukile ka Ecofleeti jälgimisseade. Paarkümmend eurot kuus maksev seade ning aruandeliides annavad kohest säästu sadades eurodes kasvõi erisoodustusmaksu ulatuses. Lisaks veel autopargi kasutamise statistika analüüsist tulenevad võimalused muuta kogu ettevõtte transpordimajandus oluliselt efektiivsemaks.