Juhilubade vahetus: kõik, mida pead teadma

Jaga teistega:

Aegunud autojuhilubadega sõitmise tagajärjed on muutunud küll leebemaks, kuid see on siiski karistatav, mistõttu on tähtis, et hoiaksid silma peal juhilubade kehtivusajal ja uuendaksid neid aegsasti.

Millal ja kas pead uuesti eksami sooritama? Millal aegub Sinu juhiluba ja kuidas saad seda vahetada? Kas uuendada on vaja ka tervisetõendit? Kas seda kõike on võimalik teha internetis? Vastame kõigile nendele küsimustele ja enamgi veel.

Juhiloa vahetamine

Kõige mugavam on juhiluba vahetada e-teeninduses. Juhiloa vahetamiseks on vaja:

· Kehtivat tervisetõendit juhul, kui liiklusregistri andmebaasis puuduvad andmed kehtiva tervisetõendi kohta.

· Isikut või elamisluba tõendavat dokumenti.

· Vahetamisele kuuluvat juhiluba.

· Dokumendifotot, mida saab teha kõikides Transpordiameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta. Transpordiamet ei võta vastu klientide tehtud digitaalseid fotosid.

· Tasuda riigilõiv.

Juhiloa vahetamise protsess

Kui vastavad nõuded on täidetud, on juhiloa vahetamine internetis kiire ja lihtne:

1. Logi sisse Transpordiameti e-teenindusse.

2. Vali „Juhiloa vahetamine“, mis on leitav avalehel või kui valid menüüst „Juht“.

3. Vali, kas vana juhiluba on alles või kadunud.

4. Vali registrist foto ja allkiri. Võimalik on kasutada kuni 5 aastat vana liiklusregistri fotot ja allkirja või valida isikut tõendava dokumendi foto ja allkiri.

5. Vali, kas soovid tellida tava- või kiirtellimusena. Tavatellimuse puhul saab juhiloa tellida postiga koju või sobivasse teenindusbüroosse, riigilõiv on 23€. Tavatellimusega jõuab juhiluba Sinuni kümne tööpäeva jooksul. Kiirtellimuse puhul saab juhiloa kätte hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval Tallinna teenindusbüroost, riigilõiv on 50 €.

6. Vali, kas soovid dokumenti kätte saada Maanteeameti teenindusbüroost või Eesti piires lihtkirja teel.

7. Riigilõivu tasumine.

Valides e-teeninduse peamenüüst „Juht“ ja seejärel „Minu dokumendid“, saad vaadata dokumentide olekut.

Kui Sa ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saate juhtimisõiguse taastada juhul, kui sooritate edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Juhiloa asendamine

Juhiloa asendamise protsess erineb vahetamisest selle poolest, et on vaja esitada ka seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta.

Eestis väljaantud juhiluba, esmane juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba asendatakse juhul, kui Sinu alaline elukoht on Eestis. Eestis viibivale välismaalasele väljastatakse uus juhiluba elamisloa alusel.

Juhiloa vormistamise ajal, kuid mitte kauem kui 10 tööpäeva alates juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast, võib isik kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida mootorsõidukit ilma juhtimisõigust tõendava dokumendita ainult Eestis. Õigust juhtida mootorsõidukit tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.

Juhilubade jaoks on vajalik kehtiv tervisetõend

Üldjuhul peab mootorsõidukijuht läbima tervisekontrolli iga kümne aasta järel või arsti määratud ajal. Tervisetõendi kehtivust saad kontrollida Transpordiameti e-teeninduses.

Iga viie aasta möödudes peavad tervisekontrolli läbima:

· Üle 65-aastased A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid.

· C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

Tervisekontrolli tegijad väljastavad vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke jms tõttu), selleks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon portaalis Digilugu ja seejärel pöörduda tervisekontrolli tegija poole. Kui e-tervisetõend väljastatakse, jõuab see automaatselt liiklusregistrisse, mistõttu teenindusbüroos käima ei pea.

Kui kaua kehtivad juhiload?

Juhiluba – 10 aastat

Esmane juhiluba – kuni 2 aastat

Piiratud juhtimisõigusega juhiluba (alates 16. eluaastast) – kuni juhiloa omaniku 18-aastaseks saamiseni

C-, C1-, D-, D1-, CE-, C1E-, DE-, D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhiluba – 5 aastat

Kui juhiluba pole ära vahetatud viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest alates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui sooritate edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Kui välisriigis antud juhtimisõigus on peatatud või ära võetud, taastub juhtimisõigus pärast peatamise või äravõtmise tähtaja möödumist.

Kus saab kontrollida juhiloa kehtivust?

Juhiloa kehtivust saab kontrollida Transpordiameti e-teeninduses.

Juhiloa väljastamine kiirkorras

Transpordiameti e-teeninduses või teenindusbüroos on võimalik juhiluba ja esmast juhiluba taotleda kiirtellimusena. Kiirtellimusena taotletud juhiloa saab kätte ülejärgmise tööpäeva pärastlõunal ainult Tallinnas asuvast Transpordiameti büroost aadressil Heli 6. Riigilõivu maksumuseks on e-teeninduses 50€ ja büroos 63 €.

Rahvusvahelise juhiloa vahetamine

Rahvusvahelist juhiluba saab taotleda Transpordiameti klienditeenindusbüroodes ja see väljastatakse teenindusbüroos ootetööna.

Viini 1968 rahvusvaheline juhiluba väljastatakse kehtivusega 3 aastat. Kui siseriiklik juhiluba aegub 3 aasta jooksul, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba sama kehtivusajani, mis on märgitud siseriiklikul juhiloal.

Genfi 1949 rahvusvaheline juhiluba väljastatakse alati kehtivusega 1 aasta.

Rahvusvahelise juhiloa väljastamine või vahetamine maksab büroos 33 €.

Rahvusvahelise juhiloa väljastamise tingimused:

· Kehtiv juhtimisõigus.

· Kehtiv Eesti siseriiklik juhiluba.

Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb Transpordiameti teenindusbüroole esitada:

· Isikut tõendav dokument.

· Värviline töötlemata dokumendifoto suurusega vähemalt 35 × 45 mm. Tutvu ka dokumendifoto nõuetega.

· Tasutud riigilõiv (saab tasuda ka kohapeal pangakaardiga).

· Seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend, kui vana rahvusvaheline juhiluba on kadunud, varastatud või hävinenud.

Taotluse koos taotleja Eesti juhiloa esi- ja tagaküljest ning paberfotost tehtud piltidega võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile info@transpordiamet.ee. Taotluses tuleb märkida teenindusbüroo, kust soovite dokumendi kätte saada.

Paberfoto tuleb sel juhul saata posti teel sellesse teenindusbüroosse, kust soovite rahvusvahelise juhiloa kätte saada. Rahvusvahelise juhiloa võib kätte saada ka lihtkirjalikult volitatud isik.

Välisriigi juhiloa vahetamine

Välisriigi juhiload jaotuvad nelja gruppi: EMP ja Šveits; Viini 1968. a konventsioon; Genfi 1949. a konventsioon; Ühendkuningriik ja Brexit. Kuna igal grupil on seoses juhilubade vahetamisega omad nõuded, soovitame lugeda lähemalt Transpordiameti lehelt.

Eestis kehtivad välisriigis väljastatud juhiload vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele. Kui Sinult on juhtimisõigus koduriigis ära võetud, ei tohi Sa autot juhtida ka välismaal.

Kui asud alaliselt Eestisse elama ja Sul on Euroopa Liidu liikmesriigi või mõne muu riigi juhiluba, peate selle kehtivuse lõppedes Eesti juhiloa vastu vahetama.

Juhiloa vahetamine välisriigis

Eesti kodanikel on välisriigis viibides võimalik juhiluba kätte saada välisesindusest või aukonsulist. Selleks tuleb Transpordiameti teenindusbüroos juhiloa taotlusele lisada avaldus juhiloa saatmiseks välisesindusse või aukonsulisse. Avalduses tuleb märkida oma kontaktandmed (aadress, telefon) välisriigis ja soov saada oma Eesti juhiluba kätte välisriigis asuvast Eesti välisesindusest/aukonsulilt.

Avalduse saab edastada teenindusbüroole: allkirjastatud kujul tavalise postiga, digitaalselt allkirjastatud kujul e-posti teel või Eesti välisesinduse/aukonsuli vahendusel.

Selle eest tuleb tasuda täiendavalt riigilõivu 30 €. Kui riigilõiv makstakse teise isiku eest, tuleb selgituse lahtrisse kindlasti märkida isiku nimi, kelle eest riigilõiv makstakse.

Juhilubade väljastamine välisesindustes ja aukonsulite poolt puudutab vaid Eesti kodanikke. Eestis elamisluba omavatele välismaalastele antud teenus ei laiene.

Kas juhiluba on vaja kaasas kanda?

Eesti piires ei ole Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik, kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument. Õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmetega.

Esmase juhiloa vahetamine

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb Transpordiameti teenindusbüroole esitada:

· Kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei ole vajalik esitada, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Transpordiameti teenindusbüroole elektrooniliselt.

· Isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument.

· Juhi koolituskursuse tunnistus juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad. Esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu peab juhiloa taotleja esitama koolituskursuse tunnistuse lõppastme koolituse läbimist tõendav kirjega, juhul kui andmed liiklusregistris puuduvad.

· Allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus.

· Elektrooniline foto, mida saab teha kõikides Transpordiameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Pildistamine on vajalik ainult siis, kui foto ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui 5 aastat. Transpordiamet ei võta vastu klientide tehtud digitaalseid fotosid. Pildistamine on tasuta.

· Tasutud riigilõiv. Juhiloa ja esmase juhiloa väljastamine või vahetamine maksab e-teeninduses 23 € ja büroos 33 €.

Esmane juhiluba antakse välja kehtivusega kuni 2 aastat, pärast seda on vajalik läbida lõppastme koolitus ja vajadusel ka eksamid. Eksameid ei vaja sooritada, kui juht on läbinud lõppastme koolituse ja teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest.

Lõppastme koolitus tuleb sooritada kõikidel juhtidel, kes taotlevad juhiluba, ka nendel, kes läbisid esmaõppe juba aastaid tagasi. Esmast juhiluba saab juhiloa vastu vahetada Transpordiameti e-teeninduses või teenindusbüroos. Seda saab teha juba 1 kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kui juhtimisõigus on karistuseks ära võetud, tunnistatakse juhtimisõigus ja väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Juhtimisõigust ja uut juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Kui juhiluba on trükki saadetud, siis kuni 10 tööpäeva alates juhiloa vahetamise taotluse järgnevast päevast, võib kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida mootorsõidukit Eestis ilma juhiloata. Õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmete abil.

Esmase juhiloa mitte välja võtmine

Kui isik ei ole 12 kuu jooksul alatest esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast esmast juhiluba välja võtnud, antakse uus esmane juhiluba välja ainult siis, kui ta sooritab uuesti edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Juhilubade vahetus nime muutmisel

Juhiluba saab e-teeninduses taotleda, kui Teil on täidetud järgmised tingimused:

· Kui rahvastikuregistris on Sinu nimi muudetud.

· Kui Sul on PPA-s väljastatud uue nimega isikut tõendav dokument.

· Juhiluba, mis ei ole piiratud juhtimisõigusega juhiluba või esmane juhiluba.

· Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.

· Rohkem kui 185 päeva tagasi Rahvastikuregistris registreeritud elukoht Eestis.

Protsess on sama nagu tavalisel juhiloa vahetusel, erinevuseks on see, et kasutada ei saa liiklusregistri fotot ja allkirja. Uuel juhiloal saab kasutada üksnes isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirja ning nende kasutamiseks tuleb linnukesega kinnitada „Allkiri on minu uus allkiri, mis vastab minu uuele nimele (Eesnimi Perekonnanimi)“.

Juhiluba on võimalik tellida tava- või kiirtellimusena:

· Tavatellimuse puhul saab juhiluba tellida postiga koju või sobivasse teenindusbüroosse, riigilõiv on 12 € (kui vahetatav juhiluba on kehtetu, siis 23 €). Riigilõivu 12 € nimevahetuse korral saab tasuda kuni juhiloa kehtivuse viimase päevani.

· Kiirtellimuse puhul saab juhiloa kätte hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval Tallinna teenindusbüroost, riigilõiv on 50 €.

Abi ja info

Juhilubadega seotud küsimustega võib leida abi Eesti.ee riigiportaalist või Transpordiameti infolehelt. Keerukamate küsimustega saab pöörduda Transpordiameti poole telefonil 620 1200 või e-kirja teel aadressil info@transpordiamet.ee. Üldjuhul laekuvad vastused kahe ööpäeva jooksul. Vajalikud blanketid asuvad Transpordiameti kodulehel.

Pöördumisel esitage järgmised andmed:

· Pöörduja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi/asutuse nimetus.

· Pöörduja kontaktid (e-posti aadress, telefoninumber).

· Taotletava teabe sisu, dokumendid või muud failid.