4 põhjust, miks anda autopargi haldus üle spetsialistidele

Jaga teistega:

Paljud ettevõtted seisavad aeg-ajalt silmitsi küsimusega, kas ja milliseid teenuseid peaks tellima väljastpoolt, et fookus säiliks põhitegevusel. Autopargi haldamine on üks valdkond, mis usaldatakse tihtipeale julgelt firmaväliste spetsialistide hoolde.

1. Kulud vähenevad
Esiteks ei pea ettevõte palgal hoidma eraldi töötajat, kes sõidukitega tegeleb. Teiseks ei ole isetegemine alati soodsam. Rendifirmadel on suurem ostujõud kui üksikutel firmadel ja kindlad pikaajalised koostööpartnerid, kes pakuvad soodsamaid hindu. Seega saavad ja oskavad rendifirmad autoparki kuluefektiivsemalt majandada.

2. Kulud on fikseeritud
Kütusetšekid, rehvivahetus, hooldus, remont – mida rohkem on autosid, seda rohkem on erinevat autokuludega seotud paberimajandust. Ülevaate saamine kuludest ja nende edaspidine planeerimine võib osutuda üsna keerukaks. Meie väljastame kuu lõpus ühe koondarve ja kokkuvõte autopõhiste kulude kohta. Nii on selgem ülevaade autopargi kuludest ja lihtsam tulevikus eelarvet planeerida.

3. Keskendumine põhitegevusele
Tööpäevadel on kindel pikkus ja mida rohkem saab keskenduda oma põhitööle, seda produktiivsem on töö. Sõidukite probleemide ja vajadustega mitte tegelemine vähendab töötajate stressi ning inimestel vabaneb ajaressurss, mida panustada ettevõtte arengusse. Rendifirmad on usaldusväärsed koostööpartnerid, kes leiavad ka hädaolukordades kiire ja toimiva lahenduse (nt asendusauto), et töö saaks sujuvalt jätkuda.

4. Autopark on kompetentselt hallatud
Rendifirmade tiimis on spetsialistid, nende ettevõttete tuumikkompetents ongi autopargi haldus. Kogemuste baasil on arendatud süsteemid, mis töötavad ja autoparkidega tegelevad firmad teavad parimaid praktikaid. Need teadmised kasutatakse ära teenuse tellija hüvanguks. Hallates korraga paljusid autoparke, on spetsialistid alati võimelised identifitseerima ning adresseerima võimalikke probleeme ja ebaefektiivsusi varem või neid üldse vältima. Autopargi haldusteenuse tellija ei pea seega ise katse-eksituse meetodil leidma sobivaid lahendusi, vaid saab toetuda spetsialistide kogemustele ja teadmistele.

Autoparkidega tegelevad firmad on olemas, sest nad suudavad säästa oma klientide aega ja raha. Iga otsus vajab siiski olukorra analüüsi, et saada aru, millised valikud sobivad kõige paremini ettevõtte vajadustega. Rentest soovitab autoparkide haldusteenust eelkõige ettevõtetele, kelle autopargi suurus algab kümnest sõidukist. Autopargi haldust pakume juba varem finantseeritud või väljaostetud autopargi korral. Soovi korral teeme olemasolevale autopargile auditi ja pakume tulemuste baasil välja võimalikud lahendused sobivate transpordilahenduste leidmiseks.