Kas elektriauto sobib Sulle?

Jaga teistega:

Tänase päevani tekitab inimestes suuri kõhklusi küsimus, kas krõbeda ostuhinnaga elektriauto soetamine end aja jooksul ära tasub. Lisaks jääb inimestele selgusetuks, mille poolest on elektirautode mõju võrreldes bensiini- ja diiselautodega keskkonnale niivõrd palju kasulikum, et need tuleks tulevikule mõeldes kiiremas korras tavaliste autode vastu välja vahetada.  Mõned väidavad, et elektriauto tagab keskkonnale minimaalse õhusaaste, teised aga ütlevad seepeale, et see ei ole piisav argument vältimaks tõde, et elektri tootmine saastab õhku sellegipoolest.

Peamine erinevus elektri- ja sisepõlemismootriga autode vahel seisneb mootori tööpõhimõtetes. Sisepõlemismootor muundab mootori sisemuses toimuvast põlemisest saadud energia mehaaniliseks energiaks, millest tuleb vabaneda, ja mis seejärel atmosfääri paiskub. Lisaks kahjulikule süsihappegaasile paiskavad bensiini- ja diiselautod õhku kõikvõimalikke muid saasteaineid, näiteks lämmastikoksiide, vingugaasi ja muid tahkeid osakesi. Need saastavad rängalt õhuruumi, soodustavad kasvuhooneefekti tekkimist ja võivad läheduses viibijatele pika aja jooksul hingamisteedehaigusi ja vähki tekitada.

Kuna elektriauto paneb liikuma elekter ning mootori tööshoidmine toodab elektrit omakorda juurde, võib öelda, et elektrimootor on oluliselt energia- ja keskkonnasäästlikum kui sisepõlemismootor. Lisaks seisneb elektriauto paremus selles, et see taaskasutab pidurdamise hetkel toodetud energiat, mis salvestub auto akusse – seda nimetatakse regeneratiivpidurdamiseks. Summutitorust väljuvate heitgaaside hulk on selliste autode puhul olematu. Eriti väike energiakulu on elektriautodel just linnas sõites, mis tagab õhku saastavate väljalasketoru heidete lämmastikoksiidi ja teiste osakeste olematuse. Lisaks on elektrisõidukitel minimaalne mürasaaste ja hea kiirendusvõime, mis mängib olulist rolli just tihedas linnaliikluses.

Elektriauto eelised
 • Madalad hoolduskulud – elektriauto vajab vähem hooldust, kuna sellel on vähe liikuvaid osi, mis hooldust nõuda võiksid. Tavaauto mootoril on neid seevastu sadu. Kõige suurema kokkuhoiu tagab see, et sõitmiseks pole vaja osta kütust.
 • Elektriauto on töökindel – elektriautot ei ole vaja bensiinijaamas tankida ega muretseda kütusefiltri, käigukasti, veorihmade ega süüteküünalde pärast. Elektriautod ei vaja tihedat hooldust – kui aku on pidevalt laetud, tekib probleeme haruharva.
 • Linnaliikluses väga tõhus – regeneratiivpidurdus süsteem taastab ja salvestab energiat iga kord, kui toimub pidurdamine ja hoiab ära pidurite kulumise. Lisaks ei kulu liikluses seistes energiat, sest pole mootorit, mis pidevalt töötaks.
 • Puuduvad heitgaasid – mootoris ei toimu põlemist.
 • Vähem müra – elektrimootoron väga vaikne.
 • Väike sõidukulu – elektriga sõita on vähemalt kaks korda odavam kui bensiini või diisliga.
 • Lihtne kasutada ja pikk kasutusiga.
 • Tasuta parkimine Tallinna kesklinnas, ühsisõidukiradade kasutamisõigus ja vabastus teemaksudest.
 • Suur pöördemoment ja hea juhitavus – elektrisõidukid kiirendavad kohalt kiiresti, kuna need ei vaja kiirendamiseks erinevaid käike. Elektriautode aku on integreeritud auto põhja põrandasse, mistõttu tagab see auto raskuskese parema juhitavuse ja turvalisuse, jättes rohkem ruumi sõitjatele salongis.

Eelnevale tuginedes on elektriautod kliimamuutuste ja õhukvaliteedi vaatenurgast selgelt paremad kui bensiini- või diiselautod. Ehkki elektriautode keskkonnahüvede suhtes on avalikkusel veel kohatisi kõhklusi, on teaduslikud tõendid üha selgemad ja inimesed on aina vastuvõtlikumad elektriautosid endale soetama. Kõigele vaatamata tuleb enne elektriauto ostmist siiski läbi mõelda, kas selline sõiduk sobib sinu ja su elustiiliga. Kaalutlemist vajavaid aspekte elektriauto omamise puhul on tegelikult mitu ja kõik ei pruugi olla sugugi positiivne.

Elektriauto miinused:
 • Kõrge ostuhind – ostuhinna teeb kallimaks peamiselt selle kõrgtehnoloogiline aku, mis võib moodustada pea poole auto maksumusest.
 • Aku laadimine võtab kaua aega – elektriauto laadimine võib võtta olenevalt auto võimsusest ning kasutatavast akust ja laadijast kuni 15 tundi.
 • Mõnes piirkonnas pole akulaadimispunkte.
 • Pikemate vahemaade läbimine on piiratud ehk väike sõiduulatus – pikamate reiside korral tuleb veidi ette planeerida, kus peatuda ja kus laadida. Talvistes oludes võib väheneda läbitav vahemaa pea poole võrra.
 • Hetkel veel väike mudelite valik.
 • Elektrienergiat toodetakse fossiilkütust põletatavates soojuselektri- ja tuumajaamades – seega mõnes mõttes kaotab see elektriautode rohelise eesmärgi.
 • Vaikne mootor on ohuks metsloomadele, jalakäijatele ja teistele liiklejatele.
 • Aku võimsus väheneb aja jooksul – mida rohkem sellega sõidetakse, seda rohkem võimsus väheneb. Samuti väheneb aku jõudlus siis, kui autoga pikemat aega ei sõideta.
Hübriidautode alternatiiv

Hübriidautod on tavaliste autode ja elektriautode kombinatsioon. Hübriidsõidukid koosnevad sisepõlemis- ja elektrimootorist: see võimaldab autol liikuda bensiini või diisli abil ning energiat annab ka aku, mida kasutatakse elektri baasil.

Enamik hübriidautosid käivituvad ja sõidavad ainult elektrimootori abil. Kui akus salvestunud energia on ära kasutatud, võtab bensiini- või diiselmootor juhtimise automaatselt üle. Regeneratiivpidurdus süsteem laeb akut mõlema režiimi töötades. Tugeva kiirendamise ajal, näiteks järsust mäest üles sõitmisel, töötavad bensiini- või diiselmootor ja elektrimootor koos, et vältida aku üleliigset tühjenemist.

Hübriidauto siseruum on elektriautost mahukam (hübriididesse paigutatakse kergemaid akusid) ning sarnaselt elektriautodele ei vaja need regulaarset hooldust. Kõige suurem eelis hübriidauto puhul on asjaolu, et see on võimeline läbima pikka vahemaad ilma tanklapeatuseta: kui aku saab tühjaks, lülitub auto ümber kütusest saadavale energiale. Samuti see, et kütusekulu on linnasõidul peaaegu sama kui maanteesõidul.

Võrreldes bensiini- ja diiselautoga on hübriidautol madalamad ülalpidamiskulud ning ökonoomsem keskkonnamõju, sest suurem osa sõitudest toimub elektrimootori abil. Täpselt nagu elektriautod, sobivad hübriidelektrisõidukid eelkõige inimestele, kes saavad autot öösel kodus või tööl laadida ja kes reisivad enamasti aku sõiduulatuse raadiuses, eelkõige linnapiirkonnas.

Millele mõelda enne elektriauto ostmist?
 • Tee kindlaks, kas su elukoha lähedal on piisavalt laadimispunkte. Üldiselt on soovitatav soetada elektriauto laadija endale koju, sest avalikud laadimispunktid on mõeldud eeskätt kiirlaadimiseks – võimalus saada endale sobivas mahus lisaelektrit, et sihtpunkti jõuda või igapäevaseid toimetusi teha.
 • Mõtle, kas elektriauto vastab sinu vajadustele ja sobib su elustiiliga. Mõtle läbi oma sõitude eesmärk, igapäevaselt läbitav vahemaa ning sõidule kuluv aeg. Rolli mängib ka see, kas sõidad peamiselt linnas või vähema asustusega piirkondades.
 • Tea, et elektriauto ostuhind on kõrgem kui bensiini- või diiselmootoriga autol.
 • Tea, et ka kindlustus on elektrisõidukite puhul kallim kui bensiini- või diiselmootoriga autol.
Kokkuvõte

Elektrisõidukid sobivad eelkõige inimestele, kes pooldavad rohelist maailmapilti ja kes soovivad panustada keskkonna jätkusuutlikkusse. Samuti võiks neil olla võimalus elektriautot kodus laadida või kasvõi elada laadimispunktide läheduses. Elektriauto soetamine nõuab sellele vastavat elustiili. Kindlasti tuleb arvestada oma sõiduharjumustega ning analüüsida sõidule minevaid kulusid, leibkonna suurust, finantsilist olukorda ja mõtestada oma roheline eesmärk. Kuigi elektriauto omamine toob ilmselgelt kaasa elektriarvete tõusu, on uuringud tõestanud, et elektriauto kasutamine on kokkuvõttes soodsam, kui bensiini või diisli jõul töötava auto kasutamine. See aitab ajapikku tasakaalustada elektriauto ostuhinda.

Väga oluline on märkida, et ükski auto ei ole kunagi 100% puhas. Isegi elektriautode turuletulek ei ole seda tõsiasja muutnud, kuna elektrit on samuti vaja kuidagi toota. Kindel on aga see, et kui sõiduki omamine on tõepoolest vajalik, on keskkonnasäästlikkuse perspektiivis parim valik just elektriauto. Elektriauto potentsiaalne alternatiiv on hübriidauto, mis integreerib elektri- ja sisepõlemismootori omadused. Kui oma elustiili valikul lähtuda eelkõige keskkonna jätkusuutlikkusest, oleks kõige õigem kasutada muidugi ühistransporti (mis liigub samuti rohepöörde suunas). Ühtlasi on soovitatav liigelda palju jalgsi või sõita jalgrattaga. Kokkuvõttes, auto on ikka auto – ühe tüübi teisega asendamine ei lahenda näiteks ummikuid või üldist liikluskoormatust, ehkki auto valikul saab kaalutleda nii müra- kui õhusaaste koguse üle. Suuremat pilti vaadates – kuna fossiilkütuste varud ammenduvad kogu maailmas, ei jää kütusetootjatel tulevikku vaadates muud üle, kui liikuda taastuvate energiaallikate suunas ning elektriautode tootjad on selleks juba suure sammu astunud.

Elektriautode kohta rohkem infot või täisteenusrendi pakkumist küsi veeb@mobire.ee