Uuring: eestlased ostavad autot välimuse järgi

Jaga teistega:

Mobire Groupi tarbijauuringust selgus, et Eesti autoomanikud peavad sõiduki ostmisel kõige olulisemaks välimust ja disaini, ökonoomsust ning varustustaset.  Ligi pooltel vastanutest on kodus kaks autot ning viimati ostetud auto maksumus jäi alla 25 000 euro.

„Ligi pooltel uuringule vastanutest on kodus kaks autot, 40%-l on peres üks auto ning 9%-l kolm autot. See on selge märk, et Eesti elanikud on endiselt isikliku auto omamise usku. See-eest venekeelsetel vastajatel on ülekaalus üks auto peres (59%). Kas see trend hakkab seoses tõusva kütusehinna ja linnastumisega muutuma, seda näitab aeg,“ sõnas Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma.

Viimati ostetud auto vanus jaotub võrdselt kolme rühma: 1-3 aastat, 4-5 aastat ja 6-10 aastat.

„Uurisime ka viimati soetatud auto maksumust ning siin on selgelt näha kiibikriisi ning kasutatud autode turu buumi mõjusid. Ligi pooled vastanutest ostsid viimati endale kasutatud sõiduki, mille hind jääb alla 15 000 euro. Kolmandikul juhtudest maksis viimane auto kuni 25 000 eurot ning väiksel osal veelgi rohkem,“ sõnas Valma.

Kõige olulisem on auto välimus

Uuringu järgi on viimase auto ostu mõjutanud enim sõiduki välimus ja disain, mida nimetab kolme peamise teguri seas 51% vastanutest. Järgnevad ökonoomsus (48%), varustustase (42%) ning turvalisus (25%). Venekeelsetel tarbijad hindavad turvalisust rohkem ehk  sõiduki turvalisus on kolmandal kohal. Ka naised tõid turvalisust keskmisest rohkem välja, kuid mitte siiski kolme peamise tegurina.

Brändilojaalsus on see-eest madal –  ühte konkreetset marki eelistab vaid 17% vastanutest. Brändi peab mingil määral oluliseks siiski 41% vastanutest, kes kaaluvad auto ostu mitme autotootja vahel. Automark on täiesti ebaoluline 18%-le vastanutest. „Küll aga on näha, et brändi olulisus kasvab vastavalt sissetulekutele. Neile, kelle isiklik sissetulek on üle 3000 euro, on bränd ligi kaks korda olulisem. Samuti oli nende viimati ostetud sõiduk kordades kallim, jäädes vahemikku 26 000-36 000 eurot. Seega on brändilojaalsust näha rohkem suurema sissetulekuga inimeste seas, kes eelistavad ühte kindlat premium-klassi autot,“ selgitas Valma. Ta lisas, et viimase ostetud auto levinumad margid on Toyota, Volkswagen ja Škoda.

Elektriauto soetaks vaid 10% vastanutest

Auto keskkonnasõbralikkust peab väga oluliseks vaid 19% vastanutest ja oluliseks 36% vastanutest. 26% hindab vastust „vahepealseks“ ning 19% mitte oluliseks. Keskmisest rohkem läheb teema korda vanuserühmale 25-35 aastat (61%) ning naistele (63%). 

„Üllatav on, et vaid 10% vastanutest on valmis endale soetama elektriauto või gaasimootoriga auto, 22% eelistaks poolhübriidi ning 46% hübriidautot. Elektriautodele ülemineku vajadusest on räägitud palju kuid uuringu tulemuste põhjal on selge, et need, kes täna on veel kahtleval seisukohal otsustavad tõenäoliselt hübriid- või sisepõlemismootoriga auto kasuks. Põhjused peituvad nii puudulikus laadimistaristus, elektriautode hinnas kui ka sõiduulatuses. Võimalik, et aasta lõpus mõjutas otsustamist ka energiakriis, mis lükkas elektrihinna ekstreemsustesse,“ selgitas Mobire Groupi tegevjuht. Sealjuures on kõigist vastanutest vaid 31% valmis keskkonnasõbralikuma mudeli eest rohkem maksma kui samaväärse tavamudeli eest.

Mobirest saad valida uue auto endale sobivate kriteeriumite järgi siit: RENDIAUTOD